In overleg met de leiding was gekozen voor het onderwerp 'verleiding' met gebruik making van de teksten over het verhaal van de zogenaamde 'zondeval', het eten van de verboden vrucht in Bijbel en Koran.

In de kring van veertien mensen totaal (elf bewoners, waarvan twee vrouwen, een begeleidster en de twee inleiders) doken we er meteen in bij het namenrondje: wie ben je en heb je een voorbeeld van een verleiding voor jou?
Alcohol werd het meest genoemd, maar ook vreemdgaan, drugs, en te hard rijden.

Aansluitend bij het gegeven dat het ook internationale vrouwendag was, lag het voor de hand om de positie van vrouwen en de aan hen toegeschreven rol bij verleiding door de eeuwen heen te noemen.

Hoe komt dat? En hoe gaan we er mee om?

Daar zegt de bijbel iets over, in het Genesisverhaal over de zogenaamde zondeval van de eerste vrouw, Eva, verleid door de slang, het symbool van het kwaad. In de koran wordt het verhaal anders beschreven. 


Rien vertelt kort iets over het ILPA  (Interreligieus en Levensberschouwelijk Platform Alkmaar) .
Daarna leest hij het verhaal voor uit de Bijbel en de vergelijkbare tekst in de Koran.
De verschillen zijn groot en in elk geval ligt in de koran de verantwoordelijkheid bij zowel de man als de vrouw, terwijl in de bijbel alleen Eva de schuld krijgt. Dat werkt door tot op de huidige dag.


(Aan het eind van het gesprek zal Annego een boekje laten zien met op de omslag een beeld van Adam en Eva en de slang met als titel 'was Eva overal de schuld van?'. Plus een reclamefolder voor lingerie met vele dames in verleidelijke houdingen. Aan de buitenkant staat: 'Wie verlangt er nog naar het paradijs?')


Een en ander roept een aantal vragen en reacties op, over het verschil tussen bijbel en koran, over hoe je je kunt wapenen tegen verleiding, welke toekomst-verwachtingen je kunnen helpen om weerbaar te zijn.


'Komen jullie volgende week weer?' Dat zal niet lukken, maar het zegt iets over hoe men het gevonden heeft. Voor herhaling vatbaar!