Annego zal mee eten, en ziet bij aankomst een paar mensen buiten roken. Waaronder Grace. Ha Grace! Verbaasde reactie, daarna o ja...
Aan tafel is het handig om vast te oefenen met de namen. Er zijn een paar oude bekenden.
Ook de man met de parkiet op zijn kamer, A. mag even kijken, en ziet wat een vertrouwen en tederheid er dan is.

We zijn totaal met een kleurrijke groep van 13 mensen, waaronder Jack, de stagiair.
Femke, de coördinator kan er tot haar spijt niet bij zijn want ze heeft een dringend gesprek met één van de andere bewoners.
In de kring starten we – na welkom en ons even voorstellen – met een rondje namen en de vraag: wat doe jij als je boos bent en je wilt het niet erger maken?
Daarmee zitten we samen midden in het onderwerp.
Rien vertelt vervolgens over het ILPA, en aansluitend wisselen we uit of je vanuit je godsdienst (RK, protestant, moslim of niks) eigenlijk wel boos mag worden.

Al doende groeit de betrokkenheid. De thema-avonden zijn verplicht, dus men is meestal maar half aanwezig. Ook loopt één van de mannen (moslim) in het begin al weg, en blijft weg. Waarom?
'Het lijkt wel een bijbelstudie' zegt een ander een tikje wrevelig. Ja en? Oké.

Rien leest het verhaal van Kain en Abel voor uit de bijbel, en licht hier en daar de tekst toe.
Dat er bij de geboorte van Abel ('betekent 'niksje') niets gezegd wordt, terwijl Kain met vreugde wordt begroet. Daar begint het al...Dat geeft een gevoel van ongelijke behandeling, van onrecht.
Daarna hetzelfde verhaal uit de koran. Die mag niet op de grond liggen, of onder iets anders!
Dat heeft met respect voor het heilige boek te maken.
M. wil wel voorlezen in het Arabisch, met de leesbril van Grace. Hij is gelovig moslim.
Als Rien even later zijn aantekeningen op de koran legt, neemt M. die zachtjes weg. Rien: dat is een leermoment voor mij! Zo kun je ook de ander corrigeren, zonder boos te worden dus. 

In de koran worden in dit verhaal de namen van Kain en Abel niet genoemd, dat betekent dat het ook over ons zelf gaat. Ook blijkt dat je – als je dader wordt – je tot de verliezers behoort.
Andere accenten dus dan in de bijbel. Dat kon ook want de verhalen uit de joodse en christelijke traditie waren bekend. De teksten die aan de profeet Mohamed worden toegeschreven zijn toelichtingen, interpretaties, uitleg voor de mensen van toen.

Het uur is om. De sfeer is anders dan in het begin. Bedankt! En tot ziens...

Impressie van Annego Hogebrink 2 december 2016