Het ILPA heeft (o.a.) contact met de volgende religieuze en levensbeschouwelijke instellingen: