Waar beperkt levensbeschouwing anderen om zichzelf te zijn? Het centrale thema van deze dialoogavond.
De avond wordt ingeleid vanuit het geloof van vier verschillende sprekers. Zij geven hun visie gevolgd door de mogelijkheid tot verdiepende vragen vanuit het publiek. Nadien delen we momenten dat de ander met hun opvattingen jouw vrijheid belemmerden of weinig ruimte liet voor een ander perspectief.
Toegang is gratis.

Dialoogavond 22 11 2017

 

 

 

De sprekers zijn:

- Theoloog-imam Hüseyin Önal die stelt dat we liefde, tederheid, empathie en begrip voor elkaar nodig hebben, met ons allen kunnen we heel veel betekenen voor het heden en toekomst van mensen.
- Rien Erkelens. Hij zag in de Protestantse Kerk hoe door dialoog mensen weer worden opgenomen in plaats van uitgesloten.
- Rabbijn Simon Bornstein. Bekend deelnemers aan onze activiteiten om een samenleving van en voor iedereen te bewerkstelligen.
- Jan Zwart, landelijk voorganger Apostolisch Kerkgenootschap. In de samenleving is het nodig om solidair en met compassie te leven.
Apostolischen willen deze waarden waarmaken. Leven in liefde maakt duurzaam samenleven mogelijk.

Het gesprek wordt geleid door Eerde de Swart, directeur Vrijwilligerscentrale Alkmaar. De Swart: ‘Ik wil de wereld leuker maken. Daarom zet ik me in voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen.’

ALKMAAR IN DIALOOG EN VERBINDING
Het programma Alkmaar in Dialoog en Verbinding is een samenwerking tussen Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN en de Bibliotheek Kennemerwaard. Met de dialoogavonden willen we investeren in een stad voor iedereen.Dialoogavond 'jouw levensvisie – mijn vrijheid'

Woensdagavond 22 november 2017

20-22 uur

Bibliotheek Alkmaar

Georganiseerd door Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN en Bibliotheek Kennemerwaard