Naar aanleiding van dit thema wil ik enkele aantekeningen plaatsen
vanuit mijn Joodse achtergrond:

Psalm 106 spreekt me aan wat gerechtigheid beoogt.
"Wel zalig zijn zij
die ten alle tijde
gerechtigheid doen"

Gerechtigheid,liefdadigheid en rechtvaardigheid lopen in elkaar over.
Liefdadigheid verandert materie in geest.
Dit leidt tot 4 ethische vragen:
1. Hoe leer ik mijn kinderen gericht te zijn op gerechtigheid?
2. Hoe vaak/frequent moet ik een rechtmatig doel beantwoorden?
3. Moet deze beantwoording bij dit doel anoniem zijn?
4. Is het doel:
--ten behoeve van mijzelf
--ten behoeve van de behoeftige
--ten behoeve van de samenleving

De sleutel tot het begrijpen van liefdadigheid/gerechtigheid
ligt in het besef dat een gift niet alleen een geschenk is, aan degene die het ontvangt,
maar ook aan degene die het geeft.

Gerechtigheid is zowel een eenvoudige als diepzinnige manier
om de stoffelijke wereld te vervolmaken.
Dat wil zeggen, het stoffelijke te vergeestelijken.

God als hij het gewild had, kon alle mensen rijk maken.

En dit gaat niet alleen om geld/financiële hulp.
Het gaat ook om tijd---begeleiding ---meeleven!
Bijvoorbeeld:
een alleenstaande uitnodigen (eenzaam wordt tweezaam)
een puber helpen/bijstaan bij problemen
Dit is
SPIRITUELE LIEFDADIGHEID

Andy Deutsch.