Wat mij erg aanspreekt in de studie van Marius is de uitleg van Martin Buber.
Je zou gerechtigheid kunnen omschrijven als: dat je ruimte krijgt om tot je recht te kunnen komen.


Als ik dan met een ethische blik kijk naar de wereld waarin we leven dan kan ik deze gedachte verbinden met:

1. Migratie en integratie.

In de loop der geschiedenis heeft ‘het rijke westen’ veel van de rijkdommen aan grondstoffen en energie naar zich toegegraaid. Maar de aarde is van God. Die gedachte leert ons om mondiaal te denken en ruimte te maken opdat ook anderen tot hun recht kunnen komen, zonder muren en zonder prikkeldraad.

2. Duurzaamheid.

We moeten recht doen aan de schepping en aan de generaties die nog na ons zullen komen. Ook zij hebben ruimte nodig om tot hun recht te kunnen komen.

Catherine Keller spreekt van sociale en ecologische gerechtigheid (Trouw 27.03.2017 pag.7).

3. Pasen.

Met het oog op Pasen (Exodus) zie ik ook een verbinding met de weg van Jezus. Machthebbers en een schreeuwende massa brachten hem ter dood. Maar de Eeuwige heeft hem recht gedaan.

Laten we ruimte maken voor de toekomst waarvan profeten al iets hebben gezien.


Rien Erkelens, 28.03.2017