Soms denk ik, waar was G'd en dan denk ik, waar was de mens?
Met humor kom je een heel eind om met levens tegenstrijdigheden toch wel door te leven, c.q. niet gek worden.

Terug naar het Scheppingsverhaal:
Darwin was een briljante man: Druppel water,aap, mens, maar waar kwam dat druppeltje vandaan?
En waar eindigt de wereld/heelal en daarachter??
Je kunt de bijbel lezen naar de letter en naar de geest.
Bij dat laatste kan je ook op diverse niveaus tussen de regels lezen.
Een klein voorbeeld is dat je de 6 dagen van de Schepping kunt lezen als 6 perioden/tijdperken of echt 6 etmalen.

Het Scheppingsverhaal met Adam en Eva in het paradijs kan je zo lezen dat de Schepper wilde juist dat het mis liep.
De bijbel was niet bedoeld als mooi clean verhaal, maar we moeten er wat van lezen.
Mensen worden in de bijbel vermoord, onrecht komt regelmatig voor, juist goed, anders valt er niets te leren.
De Schepper had gewoon Adam & Eva in het paradijs kunnen houden en dan bestonden wij niet. De uitdaging is hoe kan de mensheid vrede bewerkstelligen.
In het gezin, met buren, het dorp/stad, landen onderling.
We zijn er lang niet!
Vallen en opstaan soms veel vallen zoals in het Genesis verhaal staat.

De tien geboden geven wel een richtlijn.
Inde Joodse traditie zegt men dat de Tora er al was voordat de wereld geschapen werd.
De Tora was een blauwdruk om de wereld te ontwerpen.
Met andere woorden de Schepper schiep de wereld om de Tora ( lees 10 geboden) toe te passen.
Dat wil zeggen om situaties te creëeren dat de Tora kon functioneren.
Bijvoorbeeld de verplichting om je ouders te eren/eerbiedigen.
Hiervoor schiep Hij het instituut ouderschap.
Dus niet alleen dat de Tora eerst kwam, maar de Tora was de reden om de wereld te scheppen.
De Tora heeft geen zin als het niet in het leven toegepast wordt.

Andy