Volgens de joodse traditie zal de profeet Elijahoe/Elia de komst aankondigen en gelijk alle onduidelijkheden en vragen die Tenach/het OT oproepen beantwoorden.
Bij sommige joodse feesten is er een onbezette lege stoel en glas wijn en de deur blijft open hopend op de komst en aankondigen van Elijahoe.

Een citaat van de grote bijbelse verklaarde Maimonides/Rambam in zijn 13 geloofs artikelen/stellingen luidt:
Ik geloof volledig en heb vertrouwen in de komst van de Masjiach,
Al talmt hij ook
Dagelijks verwacht ik zijn komst.

Masjiach/de gezalfde was vroeger een begrip om een joodse koning of hoge priester aan te duiden.
Beiden werden bij de ceremonie van ambtsaanvaarding met olie gezalfd.

De Masjiach is uiteindelijk de persoon, die door God bezield is
En door Gods macht
Het joodse volk zal verlossen
Een schitterend nieuw tijdperk van vrede en geluk zal inluiden voor heel de mensheid.

Een drie ledige taakomschrijving:

1.Voor de afzonderlijke mens:
De rechtschapenen belonen en de zondaar bestraffen.

2.Het joodse volk:
Zal uit de 4 hoeken van zijn ballingschap bijeen gebracht worden
En weer in het beloofde land zich huisvestigen.

3.Een tijdperk van vrede en geluk voor alle mensen, die de Ene God zullen erkennen.


De Masjiach stamt af van het huis van koning David.

De Masjiach is geen bovennatuurlijk wezen en zeker niet goddelijk.

De Masjiach is een man die door God met een speciale bezieling begiftigd is om de boodschap van God op aarde te brengen.

 

Bijdrage van Andy Deutsch 20.01.2016